fundusze zamknięte

Fundusze zamknięte są organizowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd jako spółkę inwestycyjną działająca w obrocie publicznym.
Model inwestycyjny oparty jest na wydawaniu określonej liczby akcji, które nie są wymienialne z funduszu. W przeciwieństwie do otwartych funduszy, nowe akcje w zamkniętym funduszu nie są tworzone przez menedżerów w celu zaspokojenia popytu ze strony inwestorów. Zamiast tego akcje mogą być kupowane i sprzedawane tylko na rynku, który jest oryginalnym projektem funduszu inwestycyjnego.

Fundusze zamknięte – z czym to się je?

Fundusze zamknięte są zazwyczaj notowane na uznanej giełdzie papierów wartościowych i można je kupować i sprzedawać na tej giełdzie. Cena za akcję jest określana przez rynek i zazwyczaj różni się od wartości bazowej lub wartości aktywów netto (NAV) na akcję inwestycji posiadanych przez fundusz. O cenie mówi się, że ma zniżkę lub premię do NAV, gdy znajduje się odpowiednio poniżej lub powyżej wartości NAV. Fundusz zwiększa swój początkowy kapitał własny poprzez sprzedaż akcji zwykłych.

Premia może być spowodowana zaufaniem rynku do zdolności zarządzających inwestycjami lub bazowych papierów wartościowych do generowania zwrotów ponad rynkowych. Zniżka może odzwierciedlać opłaty, które należy odjąć od funduszu w przyszłości przez menedżerów. Ale również niepewność związaną z wysoką kwotą dźwigni finansowej, obawy związane z płynnością lub brak zaufania inwestorów do podstawowych papierów wartościowych.

Fundusze zamknięte są zazwyczaj przedmiotem obrotu na głównych światowych giełdach papierów wartościowych. W Stanach Zjednoczonych dominuje giełda nowojorska, w Wielkiej Brytanii London Stock Exchange jest głównym rynkiem dla funduszy zamkniętych, natomiast w Kanadzie giełda papierów wartościowych Toronto wymienia wiele funduszy zamkniętych.

Fundusz zamknięty różni się od otwartego funduszu inwestycyjnego, między innymi dlatego, że jest zamknięty dla nowego kapitału po rozpoczęciu działalności. Jego akcje mogą być przedmiotem obrotu w dowolnym czasie w godzinach otwarcia rynku. Fundusz otwarty może być zazwyczaj przedmiotem obrotu tylko o godzinie określonej przez menedżerów, a cena transakcji zwykle nie jest znana z góry.

Inną wyróżniającą cechą funduszu zamkniętego jest powszechne stosowanie dźwigni finansowej (dźwignia finansowa). W ten sposób zarządzający funduszem ma nadzieję uzyskać wyższy zwrot z tego dodatkowego zainwestowanego kapitału. Ten dodatkowy kapitał może zostać podniesiony poprzez emisję papierów wartościowych opartych na stopach aukcyjnych, akcji uprzywilejowanych, długoterminowych lub umów z przyrzeczeniem odkupu. Wielkość dźwigni wykorzystywanej przez fundusz jest wyrażona jako procent całkowitych aktywów funduszu. Dźwignia wpływa zarówno na dochody funduszu, jak i zyski i straty kapitałowe. Dodatkowe inwestycje zakupione z dźwignią zwiększają dochód brutto proporcjonalnie do zastosowanej dźwigni. Dochód netto jest pomniejszony o stopę procentową płaconą kredytodawcom lub uprzywilejowanym akcjonariuszom.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here