krowy

Rzeźnie rolnicze można obecnie zakładać jak i prowadzić, na uproszczonych zasadach. Może to odbywa się na terenie gospodarstwa rolnego. Rolnicy, którzy chcą założyć własną rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej mogą handlować w niej mięsem. Jednak nie ma tutaj pełnej swobody. Istnieją co do tego ścisłe przepisy. Jak one brzmią?Jakie są zasady funkcjonowania rzeźni rolniczych? Przekonajmy się!

Przeczytaj też:  https://www.ipo.pl/rzeznie-rolnicze-zasady-zakladania-i-korzystania-w-pigolce/ 

Zasady funkcjonowania małych rzeźni rolniczych

Istnieje prawo do uboju zwierząt utrzymywanych we własnym gospodarstwie, a także zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich, które należą do innych podmiotów.

Przepisy dopuszczają także możliwość rozbioru mięsa, które zostało pozyskane pozyskanego ze zwierząt ubitych w rzeźniach rolniczych.

Dopuszczalne dla małych rzeźni limity

Jednak do do tego zagadnienia, nie mamy pełnej samowolki. Podczas prowadzenia rzeźni musimy pamiętać o limitach zwierząt, które można poddać ubojowi.

W niektórych przypadkach powiatowy lekarz weterynarii ma możliwość zwiększyć dzienne limity, jednak nadal obowiązuje górna roczna granica uboju.

Oto limity uboju dla poszczególnych gatunków:

 • drób/zajęczaki – 50 sztuk dziennie, nie więcej niż 18 250 sztuk rocznie,
 • ptaki bezgrzebieniowe (np. strusie) – 1 sztuka dziennie, nie więcej niż 365 rocznie,
 • świnie – 6 o wadze powyżej 15 kg i 10 o wadze do 15 kg, rocznie nie więcej niż 2190 o wadze powyżej 15 kg i maksymalnie 3650 o wadze do 15 kg,
 • owce/kozy – 6 o wadze powyżej 15 kg i 10 o wadze do 15 kg. Roczny limit: maksymalnie 2190 sztuk o wadze powyżej 15 kg i 3650 do 15 kg,
 •  bydło/konie – 1 w wieku powyżej 3 miesięcy, 2 w wieku do 3 miesięcy, rocznie do 365 w wieku powyżej 3 miesięcy i 730 w wieku do 3 miesięcy,
 • zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych – 3 dziennie i maksymalnie 1095 rocznie.

Rolnicy mają prawo łączyć prowadzenie rzeźni ze sprzedażą pozyskanego dzięki nim mięsa.

Zasady sprzedaży mięsa

Sprzedaż mięsa odbywa się w ramach wybranej formy sprzedaży żywności. Może być to forma: 

 • rolniczego handlu detalicznego, 
 • działalności marginalnej, 
 • działalności ograniczonej,
 • działalności lokalnej,
 • sprzedaży bezpośredniej (drób i zajęczaki).

Rolnicy mają prawo sprzedawać mięso:

 • zakładom prowadzącym handel detaliczny bezpośrednio zaopatrującym konsumenta (sklepy, restauracje, stołówki itp.),
 • zakładom rozbioru mięsa, przetwórstwa mięsa,
 • innym zakładom lub podmiotom, np. hurtowniom, pośrednikom.

Sprzedaż możliwa jest na terenie całego kraju oraz w innych państwa UE. Dopuszczalne jest też handlowania poza granicami Unii, jednak wcześniej należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii.

Zobacz też: http://www.leaderprice.pl/transakcje-bezgotowkowe-rekordy-naleza-polakow/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here