Kto to jest ubezpieczony podstawowy?
Kto to jest ubezpieczony podstawowy?

Kto to jest ubezpieczony podstawowy?

Ubezpieczony podstawowy to osoba, która korzysta z podstawowego zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. W Polsce system ubezpieczeń zdrowotnych opiera się na obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, które obejmuje wszystkich obywateli polskich oraz cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest finansowane przez składki ubezpieczeniowe, które są pobierane od pracowników, pracodawców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Składki te są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który zarządza środkami finansowymi i organizuje świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych.

Kto jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

 • Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia
 • Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne lub emerytalne
 • Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Osoby pobierające zasiłek chorobowy
 • Osoby pobierające zasiłek macierzyński
 • Osoby pobierające zasiłek opiekuńczy
 • Osoby pobierające zasiłek rehabilitacyjny
 • Osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny
 • Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób niepełnosprawnych
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób niewidomych
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób głuchych
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób niesłyszących
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z autyzmem
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z padaczką
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z cukrzycą
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą nowotworową
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą reumatyczną
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą serca
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą płuc
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą nerek
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą wątroby
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu pokarmowego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu nerwowego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu krążenia
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu kostno-stawowego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu moczowego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu rozrodczego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu immunologicznego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu hormonalnego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu limfatycznego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu krwiotwórczego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu oddechowego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu trawiennego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu mięśniowo-szkieletowego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu skórnego
 • Osoby pobierające zasiłek dla osób z chorobą układu wzroku
 • Osoby pobierające

  Wezwanie do działania: Sprawdź, kto to jest ubezpieczony podstawowy! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://lov3.pl/

  [Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here