Tłumaczenia przysięgłe – czym się różnią od tłumaczeń zwykłych?

0
928

Niezależnie od tego, jak poważnie brzmi określenie „tłumaczenia przysięgłe”, to bardzo powszechna usługa, która jest potrzebna w wielu różnych sytuacjach. Zanim zdecydujemy się na współpracę z tłumaczem przysięgłym, musimy jednak zwrócić uwagę na wiele czynników. Przede wszystkim warto poznać różnicę pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a tłumaczeniem uwierzytelnionym (które wykonuje tłumacz przysięgły) oraz czy tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność prawną za wierność przekładu.

Tłumaczenia przysięgłe tylko u profesjonalisty

Dokładne przetłumaczenie dokumentów, aktów sprawy lub dokumentacji medycznej może być wykonane zarówno przez tłumacza przysięgłego, jak i przez zwykłego tłumacza, który jest tzw. samoukiem. Różnica między jednym a drugim polega przede wszystkim na odpowiedzialności, jaką ponosi tłumaczący. Aby pracować jako tłumacz przysięgły, trzeba spełnić określone wymagania i mieć potwierdzającą je pieczęć. Zwykłemu tłumaczowi do wykonywania obowiązków wystarczy dobra znajomość języka i umiejętność posługiwania się nim w mowie i piśmie, w zależności od tego, jakimi tłumaczeniami się zajmuje.

Tłumaczenia zwykłe a urzędowe

To, z jakim tłumaczem powinniśmy nawiązać współpracę, zależy przede wszystkim od tego, jakiego tłumaczenia potrzebujemy. Jeżeli zależy nam na wykonaniu przekładu książki, przygotowania reklamy lub hasła reklamowego, broszury, artykułu czy instrukcji obsługi jakiegoś urządzenia lub sprzętu, możemy skorzystać z usług zwykłego tłumacza. Współpraca z tłumaczem przysięgłym jest konieczna, jeżeli tłumaczenia przysięgłe mają dotyczyć oficjalnych dokumentów jak np. akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu, świadectwa ukończenia szkoły, dokumentu pojazdu sprowadzonego zza granicy, testamentu, faktury lub pism urzędowych. Wartość urzędową dokumentu potwierdza specjalna pieczęć, która powinna znajdować się na każdej stronie przekładu. Poza tym na dokumencie powinna być umieszczona informacja o tym, czy tłumaczenie było wykonane na podstawie oryginału, czy odpisu oraz informacja o tym, kto uwierzytelnił dokument.

Tłumaczenie przysięgłe – odpowiedzialność tłumacza

Tłumacz to zawód, który zalicza się do grupy zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy klient poniesie straty wynikające z błędów popełnionych przez tłumacza, ma prawo dochodzić od niego odszkodowania finansowego. Inną konsekwencją kardynalnych błędów może być utrata pracy lub prawa do wykonywania zawodu.  Pieczęć, którą opatrzone zostaje tłumaczenie przysięgłe, zawiera imię i nazwisko jej właściciela, potwierdza, że tłumacz przysięgły zatwierdza prawdziwość przekładu pod groźbą odpowiedzialności cywilnej. Aby móc wykonywać tłumaczenia przysięgłe trzeba zdobyć konieczne uprawnienia. Poza oczywistymi wymaganiami, jak znajomość języka polskiego i obcego, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać co najmniej tytuł magistra, zdać egzamin na tłumacza przysięgłego i nie mieć na swoim koncie wyroków za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here