Marketing terytorialny

Marketing ma wiele swoich odłamów, jednakże zasady i narzędzia przeważnie się powielają. W przypadku jednak pewnego rodzaju marketingu jest ważne, aby przeprowadzać go w przemyślany sposób gdyż dotyczy on bardzo ważnego produktu, który jest miasto, gmina, powiat czy województwo.

Marketing terytorialny

Marketing terytorialnyMarketing terytorialny – bo o tym dziś będzie mowa, są to działania podejmowane przez samorząd terytorialny, działający z mocy prawa i utworzony na potrzeby realizacji działań promujących dany region czy miasto. Marketing ten dzieli się na kilka części:

  • Marketing terytorialny
  • Marketing regionalny
  • Marketing lokalny
  • Marketing komunalny
  • Marketing miasta

Marketing terytorialny może dotyczyć każdego obszaru bez względu na jego przynależność administracyjną a także wielkość. Z kolei regionalny będzie już dotyczył województwa i będzie ściśle jego dotyczył. Kolejnym szczeblem jest marketing lokalny, który obejmuje jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do powiatu czy gminy, natomiast marketing komunalny zajmie się promowaniem gminy.

W Polsce gminy dzielą się na trzy części:

  • gminy wiejskie, w których skład wchodzą wsie
  • gminy miejsko-wiejskie, w których skład wchodzą wsie oraz miasta
  • gminy miejskie, w których skład wchodzą tylko miasta

Ostatnim szczeblem naszej drabiny marketingu terytorialnego jest marketing miasta

Jak sama nazwa wskazuje reklamuje on i popularyzuje materiały dotyczące danego miasta. Istota i założenia tego rodzaju marketingu jest bardzo zbliżona do pozostałych. Tak samo występują tutaj: orientacja na klienta, nastawienie na zwiększenie efektywności prowadzonej działalności czy tworzenie produktów oraz usług zaspokajających potrzeby klientów. Zasadniczą różnicą jest to, iż w tym przypadku nie mamy sprecyzowanego odbiorcy, dlatego że są nimi mieszkańcy którzy są zróżnicowani. Warto także wiedzieć, że część działań które są narzucane, pochodzą między innymi z ustaw, więc są chronione prawnie.

Generalnie rzecz ujmując rodzaj tego marketingu to koncepcja rynkowa zarządzania daną gminą, województwem czy też miastem, mająca na celu zaspokojenie potrzeb klientów na szczeblu administracyjnym.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here