fundusze obligacji

Na rynku usług inwestycyjnych istnieje szeroki wachlarz funduszy, w których możemy inwestować nasze oszczędności. Fundusze te różnią się między sobą między innymi stopniem ryzyka związanego z inwestowaniem środków, jak również wysokością możliwej do poniesienia straty lub możliwego do uzyskania zysku. Wśród klasycznych rodzajów funduszy odnaleźć możemy: fundusze akcji, fundusze obligacji, fundusze bonów skarbowych i fundusze mieszane.

Fundusze bonów skarbowych

Bez wątpienia najbezpieczniejszymi dla inwestorów są fundusze inwestujące w bony skarbowe. Bony skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez bank centralny, które mogą być nabywane na rynku pierwotnym przez inne banki i instytucje finansowe. Bony skarbowe gwarantują pewny zysk, gdyż po okresie, na który zostały wystawione są one wykupowane przez emitenta, jednak przynoszą stosunkowo niski zysk. Zakup jednostek w funduszach bonów skarbowych mają sens jedynie, jako inwestycje długoterminowe jedynie w sytuacji bardzo niskiej inflacji. Fundusze bonów skarbowych można uznać za jedną z form bezpiecznego przechowywania pieniędzy, gdyż nazwa inwestycja nie pasuje do tego typu lokowania pieniędzy, gdyż nie wiąże się ze znacznym zyskiem, ani możliwością jego uzyskania.

Fundusze obligacji

Drugimi pod względem bezpieczeństwa funduszami inwestycyjnymi są fundusze obligacji. Fundusze te inwestują powierzone im pieniądze w obligacje. Najczęściej są to obligacje emitowane przez państwo, sporadycznie emitowane przez duże przedsiębiorstwa. Inwestycje w obligacje nie są gwarantem dużego zysku, jednak osiągany z nich przychód zwykle przewyższa wskaźnik inflacji, a więc dzięki inwestycji w fundusze obligacji z reguły inwestorzy nie ponoszą strat. Wiele osób niezorientowanych w rynku finansowym wybiera tą formę inwestowania na rynku funduszy inwestycyjnych, jako inwestycję najpewniejszą.

Fundusze mieszane

Kolejnymi pod względem bezpieczeństwa inwestycji są tzw. fundusze mieszane. Działanie tych funduszy polega na inwestowaniu powierzonych funduszom środków pieniężnych w różne instrumenty rynku finansowego. Z jednej strony część środków inwestowana jest w obligacje i bony skarbowe, a pozostała część inwestowana jest na rynku akcji. Fundusze mieszane z jednej strony gwarantują bezpieczeństwo zainwestowanych środków, z drugiej strony pozwalają na generowanie z ich części zainwestowanej w akcje stosunkowo wysokich zysków, jednak istnieje tutaj również duże ryzyko poniesienia niewielkiej straty na środkach zainwestowanych na rynku akcji.

Fundusze akcji

Ostatnimi z typów funduszy inwestycyjnych są fundusze akcji. Środki wpłacone do fundusów akcji inwestowane są na rynkach akcji. Z jednej strony fundusze akcji dają możliwość uzyskania dużych korzyści z inwestycji, ale wiąże się z nimi też stosunkowo duże ryzyko poniesienia straty. Fundusze akcji pozwalają udziałowcom na prowadzenie pewnej gry, podobnie jak ma to miejsce na giełdach papierów wartościowych. Gra na rynku funduszy akcji polega na sprzedaży jednostek udziałowych w momencie wysokich ich kursów, a zakupu ich w chwilach, kiedy jednostki są tanie.
Bez wątpienia fundusze inwestycyjne cieszą się stosunkowo wysokim zaufaniem inwestorów prywatnych, gdyż inwestując tam środki, powierzamy je specjalistom od inwestycji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here