fundusze obligacji

Fundusze obligacji

Na rynku usług inwestycyjnych istnieje szeroki wachlarz funduszy, w których możemy inwestować nasze oszczędności. Fundusze te różnią się między sobą między innymi stopniem ryzyka związanego z inwestowaniem środków, jak również wysokością możliwej do poniesienia straty lub możliwego do uzyskania zysku.…